Waarmee kunnen wij u helpen?

  Evenementen

  Onderstaand een overzicht van de evenementen die wij in 2023 organiseren.

  Ontbijtsessie: Een leverancier of klant in financiële moeilijkheden: hoe ermee omgaan en risico's voorkomen

  In het huidige economisch klimaat neemt het risico op financiële problemen bij leveranciers en afnemers in de supply chain steeds meer toe. Partijen hebben last van een sterk stijgende inflatie, diverse crises - waaronder mogelijk een recessie -, en steunmaatregelen die zijn stopgezet en terugbetaald moeten worden. Zij zien zich geconfronteerd met uitzonderlijke situaties, die mogelijk ook de continuïteit van de onderneming bedreigen. Dit leidt tot risico's voor ondernemers met leveranciers of klanten die in de financiële problemen zijn gekomen. Om u zo goed mogelijk in staat te stellen hiermee om te gaan, organiseert Van Doorne op dinsdag 24 januari 2022 een ontbijtsessie, waarbij onze specialist Joost Volkers zal ingaan op dit belangrijke onderwerp. Daarbij komt onder meer aan bod: hoe ga ik hier of een goede wijze snel en efficiënt om met financiële problemen bij mijn leveranciers en klanten? Wat komt er op mij af en wat zijn mijn rechten? En omdat voorkomen beter is dan genezen: hoe kan ik mijn positie op voorhand versterken?
  Lees meer »

  Ontbijtsessie: De basis van nakoming van IT-contracten: welke remedies wil je afspreken en hoe zorg je ervoor dat je krijgt wat is afgesproken?

  In deze twee sessies uit de serie "De basis van …" nemen Ruud de Kleijn en Lodewijk Heinsman van de IT-sectie van Van Doorne je mee in enkele basale concepten van IT-contracten: hoe zorg je dat je krijgt wat is afgesproken (nakoming van IT-contracten) en wat zijn de tips & tricks bij het voeren van procedures over IT-contracten?"
  Lees meer »

  Ontbijtsessie: Hoe je juist iemand in arbitrage kunt betrekken indien de gesloten overeenkomst niet in arbitrage voorziet

  Onder een arbitrageovereenkomst uitkomen kan relevant zijn i.v.m. (perceptie) van kosten, verweer tegen een aanspraak, beperken verhaalsmogelijkheden. Wel in arbitrage aanspreken kan nuttig zijn om reëel verhaal te kunnen nemen, zonder complexe oproepingsvereisten en met reële mogelijkheden tot tenuitvoerlegging van een vonnis.  Tijdens deze sesseie besteden Bas en Rogier aandacht aan de mogelijkheden om van een arbitraal beding af te komen. En, hoe kun je in arbitrage procederen als je het onverhoopt niet of niet goed hebt afgesproken?
  Lees meer »

  Ontbijtsessie: Do's en don'ts bij earn-out regelingen

  Earn-outs worden in steeds toenemende mate gebruikt bij M&A-transacties. Het opstellen van earn-out regelingen vergt bijzondere aandacht en geven in de praktijk regelmatig aanleiding tot geschillen. Tijdens deze sessie praat Johan Boeren u bij over de do's en don'ts bij earn-out regelingen.   
  Lees meer »

  Ontbijtsessie: De basis van… SaaS en licenties – waarmee help je kosten besparen?

  Jaarlijks gaat een groot deel van uw budget naar software en SaaS leveranciers. Afhankelijk van het geboden vergoedingsmodel en de context is daarop veel te besparen, met name bij het aangaan van die overeenkomsten – wanneer de voorwaarden voor het eerst worden onderhandeld. Tijdens deze sessie geeft Bart van Reeken praktische tips en allerhande voorbeelden hoe kosten bespaard kunnen worden bij het contracteren van licenties en SaaS overeenkomsten.
  Lees meer »

  Ontbijtsessie: De basis van procederen over IT-contracten: als je niet krijgt wat is afgesproken, hoe voer je dan een succesvolle procedure?

  In deze twee sessies uit de serie "De basis van …" nemen Ruud de Kleijn en Lodewijk Heinsman van de IT-sectie van Van Doorne je mee in enkele basale concepten van IT-contracten: hoe zorg je dat je krijgt wat is afgesproken (nakoming van IT-contracten) en wat zijn de tips & tricks bij het voeren van procedures over IT-contracten?"
  Lees meer »

  AVG SEMINAR | (Toe)zicht op datalekken & schadeclaims

  2023 staat in het teken van de vijfde verjaardag van de AVG. Een mooi moment om stil te staan bij een belangrijk onderwerp dat elke organisatie raakt: datalekken. Het aantal datalekken neemt steeds meer toe. Ook de schade die daaruit voortvloeit. Denk aan bedrijfsstilstand, onderzoeken van de toezichthouders, herstelkosten en (collectieve) schadeclaims.
  Lees meer »