Waarmee kunnen wij u helpen?

    Marktsegment

    Fysieke leefomgeving en ruimtelijke planning

    Ons dichtbevolkte land vraagt om systeemoplossingen op allerlei gebieden zoals wonen, infrastructuur, stikstofdepositie en waterkwaliteit. Steunend op onze jarenlange ervaring denken wij binnen deze complexe beleidsopgaves graag met u mee over oplossingen op zowel gebieds- als locatieniveau (plannen en projecten). Met een goed gevoel voor de betrokken belangen adviseert ons team over de juridische kaders waarbinnen u als overheid of initiatiefnemer kunt bewegen. Onze adviezen hebben betrekking op zowel het proces als op de materiële inhoud / onderbouwing van besluiten, van postzegelplan tot gebiedsontwikkeling.